wd wp Пошук:

Закон захавання энергіі

Гл. таксама: Энергія Закон захавання энергіі, або закон захавання і пераўтварэння энергіі — асноўны агульны закон прыроды, згодна з якім, энергія любой замкнёнай сістэмы пры ўсіх з’явах і працэсах у ёй, застаецца нязменнай (захоўваецца). Энергія пры гэтым толькі пераўтвараецца з аднаго віду ў другі і пераразмяркоўваецца паміж часткамі сістэмы.

С фундаментальнага пункту погляду, згодна з тэарэмай Нётэр, закон захавання энергіі — вынік аднароднасці часу, то-бок незалежнасці законаў фізікі ад моманту часу, у які сістэма разглядаецца. У гэтым сэнсе закон захавання энергіі з’яўляецца ўсеагульным, г.зн. уласцівым сістэмам самай рознай фізічнай прыроды. Аднак пэўны выгляд гэтага закона можа істотна адрознівацца ў разнастайных адмысловых выпадках.

У розных раздзелах фізікі па гістарычных прычынах закон захавання энергіі быў адкрыт незалежна, таму ўводзіліся розныя віды энергіі. І толькі адносна нядаўна навука даказала, что многія з гэтых відаў энергіі сутнасна тоесныя між сабой, як напрыклад, кінетычная і цеплавая энергіі. Фармулюючы закон, кажуць, што магчымы пераход энергіі аднаго віду ў другі, але поўная энергія сістэмы, роўная суме асобных відаў энергіі, захоўваецца. З прычыны ўмоўнасці выдзялення асобных відаў энергіі такі падзел на віды не заўсёды адназначны.

Амаль кожны раздзел фізікі мае сваю фармулёўку закона захавання энергіі. Напрыклад, у класічнай механіцы быў сфармуляваны закон захавання механічнай энергіі, у тэрмадынаміцы — першы пачатак тэрмадынамікі, а ў электрадынаміцы — тэарэма Пойнтынга.

На матэматычны погляд закон захавання энергіі раўназначны сцвярджэнню, што сістэма дыферэнцыяльных ураўненняў, якія апісваюць дынаміку пэўнай фізічнай сістэмы, мае першы інтэграл руху, звязаны з сіметрычнасцю ўраўненняў адносна зруху па часе.

Адмысловыя выпадкі закону захавання энергіі

Класічная механіка

Асноўны артыкул: Закон захавання механічнай энергіі У галілеевай механіцы закон захавання энергіі гістарычна мае адмысловую форму: так званы закон захавання механічнай энергіі, які гучыць наступным чынам[1]:

У сістэме з аднымі толькі кансерватыўнымі сіламі поўная энергія застаецца нязменнай.

Могуць адбывацца толькі пераўтварэнні патэнцыяльнай энергіі ў кінетычную і наадварот, але поўны запас энергіі сістэмы змяніцца не можа.

Заўвага: умова адсутнасці сіл рассейвання (напрыклад, трэння, вязкасці) істотная, бо пры іх наяўнасці механічная энергія пераходзіць у іншыя, немеханічныя, формы (напрыклад, у цеплавую энергію).

Абазначым праз K кінетычную энергію сістэмы, а праз U — патэнцыяльную. Тады закон захавання механічнай энергіі прымае выгляд:

E

K + U

c o n s t

.

{\displaystyle E=K+U=\mathrm {const} .}

\{\displaystyle E=K+U=\mathrm \{const\} .\}

Тэрмадынаміка

Асноўны артыкул: Першы пачатак тэрмадынамікі У тэрмадынаміцы закон захавання энергіі быў адкрыт у выглядзе першага пачатку тэрмадынамікі, які гучыць так[2]:

Цеплыня, атрыманая сістэмай, ідзе на прырост унутранай энергіі сістэмы і на здзяйсненне вонкавай работы.

Няхай Q абазначае цеплыню, перададзеную сістэме, ΔU — змяненне ўнутранай энергіі, а праз A абазначана вонкавая работа, здзейсненая сістэмай. Тады першы пачатак тэрмадынамікі можна запісаць у выглядзе:

Q

Δ U + A .

{\displaystyle Q=\Delta U+A.}

\{\displaystyle Q=\Delta U+A.\}

Гідрадынаміка

Асноўны артыкул: Закон Бернулі У гідрадынаміцы ідэальнай вадкасці закон захавання энергіі фармулюецца ў выглядзе ўраўнення Бернулі.

Няхай разглядаецца стацыянарнае цячэнне ідэальнай (невязкай) несціскальнай вадкасці ў гравітацыйным полі. Будзем таксама лічыць, што справядлівыя законы класічнай механікі. Тады ўздоўж кожнай лініі патоку наступная сума пастаянная[3]:

v

2

2

g h +

p ρ

=

c o n s t

,

{\displaystyle {\frac {v^{2}}{2}}+gh+{\frac {p}{\rho }}=\mathrm {const} ,}

\{\displaystyle \{\frac \{v^\{2\}\}\{2\}\}+gh+\{\frac \{p\}\{\rho \}\}=\mathrm \{const\} ,\} дзе

  ρ

{\displaystyle ~\rho }

\{\displaystyle ~\rho \} — шчыльнасць вадкасці (аднолькавая для ўсяго патоку, бо вадкасць несціскальная),

  v

{\displaystyle ~v}

\{\displaystyle ~v\} — скорасць элемента патоку,

  h

{\displaystyle ~h}

\{\displaystyle ~h\} — вышыня (адносная), на якой знаходзіцца разглядаемы элемент вадкасці,

  p

{\displaystyle ~p}

\{\displaystyle ~p\} — ціск у пункце прасторы, дзе знаходзіцца цэнтр масы разглядаемага элемента вадкасці,

  g

{\displaystyle ~g}

\{\displaystyle ~g\} — паскарэнне свабоднага падзення. Заўвага: для розных ліній патоку значэнні гэтай сумы могуць адрознівацца.

Электрадынаміка

Асноўны артыкул: Тэарэма Пойнтынга У электрадынаміцы закон захавання энергіі фармулюецца ў выглядзе тэарэмы Умава-Пойнтынга[4] (часам яе называюць тэарэмай Пойнтынга).

У гэтым раздзеле выкарыстоўваецца гаўсава сістэма адзінак.

Няхай u — удзельная ўнутраная энергія (або ўнутраная энергія адзінкі аб’ёму) асяроддзя ў наваколлі пэўнага пункта. Пад велічынёй u будзем разумець шчыльнасць усяе ўнутранай энергіі, а не толькі яе электрамагнітную частку. Тады тэарэма Умава-Пойнтынга ў дыферэнцыяльнай форме выглядае так[5]:

∂ u

∂ t

div ⁡

S

= 0 ,

{\displaystyle {\frac {\partial u}{\partial t}}+\operatorname {div} \mathbf {S} =0,}

\{\displaystyle \{\frac \{\partial u\}\{\partial t\}\}+\operatorname \{div\} \mathbf \{S\} =0,\} дзе S — так званы вектар Пойнтынга, які азначаюць наступным чынам:

S

=

c

4 π

[

E

×

H

] ,

{\displaystyle \mathbf {S} ={\frac {c}{4\pi }}[\mathbf {E} \times \mathbf {H} ],}

\{\displaystyle \mathbf \{S\} =\{\frac \{c\}\{4\pi \}\}[\mathbf \{E\} \times \mathbf \{H\} ],\}

E

{\displaystyle \mathbf {E} }

\{\displaystyle \mathbf \{E\} \} — напружанасць электрычнага поля,

H

{\displaystyle \mathbf {H} }

\{\displaystyle \mathbf \{H\} \} — напружанасць магнітнага поля,

c

{\displaystyle c}

\{\displaystyle c\} — скорасць святла. Тэарэма Умава-Пойнтынга ў інтэгральнай форме:

∂ t

V

u

d V

∂ V

S

d

a

,

{\displaystyle {\frac {\partial }{\partial t}}\int \limits _{V}u,dV=\oint \limits _{\partial V}\mathbf {S} ,d\mathbf {a} ,}

\{\displaystyle \{\frac \{\partial \}\{\partial t\}\}\int \limits _\{V\}u\,dV=\oint \limits _\{\partial V\}\mathbf \{S\} \,d\mathbf \{a\} ,\} дзе

V

{\displaystyle V}

\{\displaystyle V\} — пэўны аб’ём,

∂ V

{\displaystyle \partial V}

\{\displaystyle \partial V\} — паверхня, якая абмяжоўвае гэты аб’ём,

d

a

{\displaystyle d\mathbf {a} }

\{\displaystyle d\mathbf \{a\} \} — вектар элемента паверхні

∂ V ,

{\displaystyle \partial V,}

\{\displaystyle \partial V,\} накіраваны па нармалі ўнутр.

Такім чынам,

Прырост поўнай унутранай энергіі ў аб'ёме V раўняецца прытоку электрамагнітнай энергіі з навакольнай прасторы ў гэты аб'ём праз паверхню, якая яго абмяжоўвае.

Заўвага: у падручніках, фармулюючы тэарэму Умава-Пойнтынга, у велічыню u часта ўключаюць толькі электрамагнітную энергію, што прыводзіць да з’яўлення дадатковага складніка ў правай частцы. Таму трэба ўважліва глядзець, як у падручніку азначаюць велічыню u.

Спецыяльная тэорыя адноснасці

Асноўны артыкул: Формула Эйнштэйна Гл. таксама: Спецыяльная тэорыя адноснасці Гл. таксама: Чатырохімпульс Няхай выбрана нейкая інерцыяльная сістэма адліку (ІСА), у якой знаходзіцца назіральнік. Каб пазбегнуць блытаніны з сістэмай адліку, пад целам будзем разумець пэўную сістэму аб’ектаў разам з узаемадзеяннем паміж імі. Свабодным целам будзем называць цела, на якое не ўздзейнічаюць вонкавыя сілы.

Поўнай энергіяй цела называецца велічыня:

E

m

c

2

,

{\displaystyle E=mc^{2},}

\{\displaystyle E=mc^\{2\},\} дзе

m

{\displaystyle m}

\{\displaystyle m\} — так званая маса руху цела, якую азначаюць як

m

m

0

1 −

v

2

c

2

,

{\displaystyle m={\frac {m_{0}}{\sqrt {1-{\frac {v^{2}}{c^{2}}}}}},}

\{\displaystyle m=\{\frac \{m_\{0\}\}\{\sqrt \{1-\{\frac \{v^\{2\}\}\{c^\{2\}\}\}\}\}\},\}

m

0

{\displaystyle m_{0}}

\{\displaystyle m_\{0\}\} — так званая маса спакою цела, г.зн. маса цела ў ІСА, у якой яно пакоіцца.

v

{\displaystyle v}

\{\displaystyle v\} — скорасць руху цела як аднаго цэлага адносна ІСА назіральніка,

c

{\displaystyle c}

\{\displaystyle c\} — скорасць святла. Заўвага! Увогуле кажучы, маса спакою цела не роўная суме мас спакою яго складнікаў (састаўных частак)[6][7].

Такім чынам, закон захавання энергіі гучыць так:

Поўная энергія свабоднага цела застаецца пастаяннай.

Згодна з пастулатамі СТА скорасць святла пастаянная і не залежыць ад выбару ІСА, таму гэта сцвержданне раўназначнае наступнаму:

Маса руху свабоднага цела застаецца пастаяннай.

Па сутнасці, гэта азначае, што маса і энергія эквівалентныя. З эквівалентнасці масы і энергіі ў СТА вынікаюць даволі цікавыя і незвычайныя праявы. Напрыклад, маса спакою цела пры яго награванні будзе павялічвацца[7]. У выніку, чым гарачэйшае цела, тым яно цяжэйшае. Аднак на практыцы заўважыць цеплавы прырост масы даволі складана з прычыны яго нязначнасці.

Аднак неабходна адзначыць, што велічыня поўнай энергіі залежыць ад выбару ІСА назіральніка. Ад гэтай залежнасці можна пазбавіцца наступным чынам. У СТА мадэллю прасторы-часу служыць чатырохмерная прастора Мінкоўскага. Энергія і звычайны трохмерны імпульс аб’ядноўваюцца ў адзін 4-вектар энергіі-імпульсу (або проста чатырохімпульс):

( E

/

c ,

p

x

,

p

y

,

p

z

)

( m

c , m

v

x

, m

v

y

, m

v

z

) ,

{\displaystyle (E/c,p_{x},p_{y},p_{z})=(m,c,m,v_{x},m,v_{y},m,v_{z}),}

\{\displaystyle (E/c,p_\{x\},p_\{y\},p_\{z\})=(m\,c,m\,v_\{x\},m\,v_\{y\},m\,v_\{z\}),\} дзе p = ( p**x , p**y , p**z ) — трохмерны імпульс,

p

= m

v

=

m

0

v

1 −

v

2

c

2

.

{\displaystyle \mathbf {p} =m\mathbf {v} ={\frac {m_{0}\mathbf {v} }{\sqrt {1-{\frac {v^{2}}{c^{2}}}}}}.}

\{\displaystyle \mathbf \{p\} =m\mathbf \{v\} =\{\frac \{m_\{0\}\mathbf \{v\} \}\{\sqrt \{1-\{\frac \{v^\{2\}\}\{c^\{2\}\}\}\}\}\}.\} Адной з галоўных уласцівасцей 4-імпульсу з’яўляецца нязменнасць яго модуля (у метрыцы Мінкоўскага) пры пераўтварэннях Лорэнца, якія адпавядаюць пераходам паміж рознымі ІСА. У выніку, законы захавання энергіі і імпульсу перастаюць быць незалежнымі і аб’ядноўваюцца ў адзін закон захавання 4-імпульсу:

Даўжыня (у метрыцы Мінкоўскага) вектара 4-імпульсу свабоднага цела застаецца пастаяннай і не залежыць ад выбару ІСА.

Матэматычна гэта выглядае так[6]:

(

E c

)

2

p

2

= (

m

0

c

)

2

=

i n v

,

{\displaystyle \left({\frac {E}{c}}\right)^{2}-,p^{2}=(m_{0},c)^{2}=\mathrm {inv} ,}

\{\displaystyle \left(\{\frac \{E\}\{c\}\}\right)^\{2\}-\,p^\{2\}=(m_\{0\}\,c)^\{2\}=\mathrm \{inv\} ,\} дзе m0 — маса спакою цела, p — абсалютная велічыня трохмернага імпульсу цела.

Гісторыя

Закон захавання энергіі і сіметрыя

Філасофскае значэнне закону

Адкрыццё закона захавання энергіі паўплывала не толькі на развіццё фізічных навук, але і на філасофію XIX стагоддзя. З іменем Роберта Маера звязана ўзнікненне так званага прыродазнаўчага энергетызму — светапогляду, які выводзіць усе праявы сусвету з энергіі, яе руху і пераўтварэння. У прыватнасці, у гэтым светапоглядзе матэрыя і дух ёсць праявамі пэўных відаў энергіі. Галоўным прадстаўніком гэтага напрамку энергетызму быў нямецкі хімік Вільгельм Оствальд, сутнасць ягонай філасофіі можна выказаць заклікам «Не губляй дарэмна ніякай энергіі, выкарыстоўвай яе!»[8]

Зноскі


 1. Сивухин. Т. 1 Механика. с. 144.

 2. Сивухин. Т. 2 Термодинамика и молекулярная физика. с. 58.

 3. Сивухин. Т. 1 Механика. с. 490—491.

 4. Сивухин. Т. 3 Электричество. с. 348.

 5. Сивухин. Т. 3 Электричество. с. 347.
 6. 1 2
  Сивухин. Т4 Оптика. с. 710.
 7. 1 2
  Фейнмановские лекции по физике. Т. 2. Глава 16, § 5. Релятивистская энергия.
 8. Энергетизм // Философский энциклопедический словарь. — 2010.

Літаратура

Тэмы гэтай старонкі (4):
Законы захавання
Вікіпедыя:Істотныя артыкулы
Вікіпедыя:Старонкі з модулем Hatnote з чырвонай спасылкай
Захаванне энергіі