wd wp Пошук:

Лагарыфм

Графік двайковага лагарыфма

Лагары́фм ліку x па аснове b (ад грэч.: λόγος — «слова», «дачыненне» і ἀριθμός — «лік»[1]) — такое значэнне ступені, у якую трэба ўзвесці лік b, т. зв. асно́ву, каб атрымаць значэнне x. Запіс

log

b

⁡ a

{\displaystyle \log _{b}a}

\{\displaystyle \log _\{b\}a\} чытаецца як «*лагарыфм

a

{\displaystyle a}

\{\displaystyle a\} па аснове

b

{\displaystyle b}

\{\displaystyle b\}*».

З азначэння вынікае, што знаходжанне

x

log

b

⁡ a

{\displaystyle x=\log _{b}a}

\{\displaystyle x=\log _\{b\}a\} раўназначнае рашэнню ўраўнення

b

x

= a .

{\displaystyle b^{x}=a.}

\{\displaystyle b^\{x\}=a.\} Напрыклад, лагарыфм 1000 па аснове 10 роўны 3, бо 1000 ёсць 10 у ступені 3: 1000 = 10·10·10 = 10³.

Вылічэнне лагарыфма называецца лагарыфмава́ннем.

Лагарыфмы маюць цікавыя ўласцівасці, якія дазваляюць спрашчаць працаёмкія вылічэнні[2]. Пры пераходзе «ў свет лагарыфмаў» множанне замяняецца на значна прасцейшае складанне, дзяленне — на адыманне, а ўзвядзенне ў ступень і здабыванне кораня ператвараюцца адпаведна ў множанне і дзяленне на паказчык ступені. Лаплас казаў, што вынаходніцтва лагарыфмаў, «скараціўшы працу астранома, падвоіла яго жыццё»[3]. У прыкладаннях аснова b лагарыфма і лагарыфмуемы лік (аргумент лагарыфма) звычайна рэчаісныя. Тым не менш, існуе шэраг праблем (у тым ліку і прыкладных), дзе карысным аказваецца так званы камплексны лагарыфм.

Азначэнне лагарыфмаў і табліцу іх значэнняў (для трыганаметрычных функцый) упершыню надрукаваў у 1614 годзе шатландскі матэматык Джон Непер. Лагарыфмічныя табліцы, пашыраныя і ўдакладненыя іншымі матэматыкамі, паўсюдна выкарыстоўваліся ў навуковых і інжынерных разліках больш за тры стагоддзі, пакуль не з’явіліся электронныя вылічальныя машыны.

З цягам часу высветлілася, што лагарыфмічная функцыя

y

log

b

⁡ x

{\displaystyle y=\log _{b}x}

\{\displaystyle y=\log _\{b\}x\} незаменная і ў шмат якіх іншых галінах чалавечай дзейнасці: развязанні дыферэнцыяльных ураўненняў, вымярэнні фізічных велічынь (напрыклад, частаты і магутнасці гуку), прыбліжэнні розных залежнасцей, тэорыі інфармацыі, тэорыі імавернасцей і г. д. Гэта функцыя ўваходзіць у лік элементарных, лагарыфм адваротны да паказчыкавай функцыі. Часцей за ўсё выкарыстоўваюцца рэчаісныя лагарыфмы па аснове e (натуральны), 10 (дзесятковы) і 2 (двайковы).

Рэчаісны лагарыфм

Лагарыфм

x

log

b

⁡ a

{\displaystyle x=\log _{b}a}

\{\displaystyle x=\log _\{b\}a\} па азначэнню ёсць рашэнне ўраўнення

b

x

= a .

{\displaystyle b^{x}=a.}

\{\displaystyle b^\{x\}=a.\} Выпадак

b

1

{\displaystyle b=1}

\{\displaystyle b=1\} не вельмі цікавы, бо пры

a ≠ 1

{\displaystyle a\neq 1}

\{\displaystyle a\neq 1\} гэта ўраўненне не мае рашэння, а пры

a

1

{\displaystyle a=1}

\{\displaystyle a=1\} любы лік з’яўляецца рашэннем; у абодвух выпадках лагарыфм не вызначаны. Гэтак жа прыходзім да высновы, што лагарыфм не існуе пры нулявым і адмоўным

b

{\displaystyle b}

\{\displaystyle b\}; акрамя таго, значэнне паказчыкавай функцыі

b

x

{\displaystyle b^{x}}

\{\displaystyle b^\{x\}\} заўсёды дадатнае, таму варта выключыць і выпадак адмоўнага

a

{\displaystyle a}

\{\displaystyle a\}. Канчаткова атрымліваем[4]:

Рэчаісны лагарыфм вызначаны пры

Як вядома, паказчыкавая функцыя

y

b

x

{\displaystyle y=b^{x}}

\{\displaystyle y=b^\{x\}\} (пры выкананні вышэйзгаданых умоў на

b

{\displaystyle b}

\{\displaystyle b\}) вызначана, манатонная і кожнае значэнне прымае толькі адзін раз, прычым абсяг яе значэнняў утрымлівае ўсе дадатныя рэчаісныя лікі[5]. Адсюль вынікае, што значэнне рэчаіснага лагарыфма дадатнага ліку заўсёды вызначана і адзінае.

Найбольш шырокі ўжытак і шматлікія дастасаванні маюць наступныя віды лагарыфмаў:

ln ⁡ x

{\displaystyle \ln x}

\{\displaystyle \ln x\}, аснова: лік Ойлера e.

lg ⁡ x

{\displaystyle \lg x}

\{\displaystyle \lg x\}, аснова: лік 10.

log

2

⁡ x

{\displaystyle \log _{2}x}

\{\displaystyle \log _\{2\}x\} або

lb ⁡ x

{\displaystyle \operatorname {lb} x}

\{\displaystyle \operatorname \{lb\} x\}, аснова: 2. Яны ўжываюцца, напрыклад, у тэорыі інфармацыі, інфарматыцы, у многіх раздзелах дыскрэтнай матэматыкі.

Уласцівасці

Асноўная лагарыфмічная тоеснасць

З азначэння лагарыфма вынікае асноўная лагарыфмічная тоеснасць[6]:

log

a

⁡ x

= x

{\displaystyle a^{\log _{a}x}=x}

\{\displaystyle a^\{\log _\{a\}x\}=x\}

a

(

a

x

)

= x

{\displaystyle \log _{a}\left(a^{x}\right)=x}

\{\displaystyle \log _\{a\}\left(a^\{x\}\right)=x\}

Вывад: з роўнасці двух рэчаісных лагарыфмаў вынікае роўнасць лагарыфмаваных выразаў. Сапраўды, калі

log

a

⁡ b

log

a

⁡ c

{\displaystyle \log _{a}b=\log _{a}c}

\{\displaystyle \log _\{a\}b=\log _\{a\}c\}, то

a

log

a

⁡ b

=

a

log

a

⁡ c

{\displaystyle a^{\log _{a}b}=a^{\log _{a}c}}

\{\displaystyle a^\{\log _\{a\}b\}=a^\{\log _\{a\}c\}\}, адкуль, адпаведна асноўнай тоеснасці:

b

c .

{\displaystyle b=c.}

\{\displaystyle b=c.\}

Лагарыфмы адзінкі і ліку, роўнага аснове

a

⁡ 1

0 ,

{\displaystyle \log _{a}1=0,}

\{\displaystyle \log _\{a\}1=0,\}

a

⁡ a

{\displaystyle \log _{a}a=1.}

\{\displaystyle \log _\{a\}a=1.\}

Арыфметычныя ўласцівасці лагарыфма

log

a

⁡ ( x y )

log

a

⁡ ( x ) +

log

a

⁡ ( y )

{\displaystyle \log _{a}(xy)=\log _{a}(x)+\log _{a}(y)}

\{\displaystyle \log _\{a\}(xy)=\log _\{a\}(x)+\log _\{a\}(y)\}

log

a

(

x y

)

=

log

a

⁡ ( x ) −

log

a

⁡ ( y )

{\displaystyle \log _{a}\left({\frac {x}{y}}\right)=\log _{a}(x)-\log _{a}(y)}

\{\displaystyle \log _\{a\}\left(\{\frac \{x\}\{y\}\}\right)=\log _\{a\}(x)-\log _\{a\}(y)\}

log

a

⁡ (

x

p

)

p

log

a

⁡ ( x )

{\displaystyle \log _{a}(x^{p})=p\log _{a}(x)}

\{\displaystyle \log _\{a\}(x^\{p\})=p\log _\{a\}(x)\}

log

a

x

p

=

log

a

⁡ ( x )

p

{\displaystyle \log _{a}{\sqrt[{p}]{x}}={\frac {\log _{a}(x)}{p}}}

\{\displaystyle \log _\{a\}\{\sqrt[\{p\}]\{x\}\}=\{\frac \{\log _\{a\}(x)\}\{p\}\}\}

log

a

k

⁡ b

1 k

log

a

⁡ b .

{\displaystyle \log _{a^{k}}b={\frac {1}{k}}\log _{a}b.}

\{\displaystyle \log _\{a^\{k\}\}b=\{\frac \{1\}\{k\}\}\log _\{a\}b.\} Доказ: Гэта тоеснасць атрымліваецца адразу, калі ад лагарыфма па аснове

a

k

{\displaystyle a^{k}}

\{\displaystyle a^\{k\}\} перайсці да лагарыфма па аснове

a

{\displaystyle a}

\{\displaystyle a\}.

Вынікі:

a

n

⁡ b

n

log

a

⁡ b ;

{\displaystyle \log _{\sqrt[{n}]{a}}b=n\log _{a}b;}

\{\displaystyle \log _\{\sqrt[\{n\}]\{a\}\}b=n\log _\{a\}b;\}

log

a

k

b

p

=

p k

log

a

b

;

{\displaystyle \log _{a^{k}}{b^{p}}={\frac {p}{k}}\log _{a}{b};}

\{\displaystyle \log _\{a^\{k\}\}\{b^\{p\}\}=\{\frac \{p\}\{k\}\}\log _\{a\}\{b\};\}

log

a

k

b

k

=

log

a

⁡ b .

{\displaystyle \log _{a^{k}}b^{k}=\log _{a}b.}

\{\displaystyle \log _\{a^\{k\}\}b^\{k\}=\log _\{a\}b.\}

c

log

a

⁡ b

=

b

log

a

⁡ c

{\displaystyle c^{\log _{a}b}=b^{\log _{a}c}}

\{\displaystyle c^\{\log _\{a\}b\}=b^\{\log _\{a\}c\}\} Доказ: Каб даказаць яе, заўважым, што лагарыфмы ў левай і правай частках супадаюць па аснове

a

{\displaystyle a}

\{\displaystyle a\}, а тады, згодна з вынікам з асноўнай лагарыфмічнай тоеснасці, левая і правая часткі тоесна роўныя.

Існуе відавочнае абагульненне прыведзеных формул:

log

a

|

x y

|

=

log

a

|

x

|

log

a

|

y

|

{\displaystyle \log _{a}|xy|=\log _{a}|x|+\log _{a}|y|}

\{\displaystyle \log _\{a\}|xy|=\log _\{a\}|x|+\log _\{a\}|y|\}

log

a

|

x y

|

=

log

a

|

x

|

log

a

|

y

|

{\displaystyle \log _{a}\left|{\frac {x}{y}}\right|=\log _{a}|x|-\log _{a}|y|}

\{\displaystyle \log _\{a\}\left|\{\frac \{x\}\{y\}\}\right|=\log _\{a\}|x|-\log _\{a\}|y|\} Формула для лагарыфма здабытку без цяжкасцей абагульняецца на адвольную колькасць сумножнікаў:

log

a

⁡ (

x

1

x

2

x

n

)

log

a

⁡ (

x

1

) +

log

a

⁡ (

x

2

) + ⋯ +

log

a

⁡ (

x

n

)

{\displaystyle \log _{a}(x_{1}x_{2}\dots x_{n})=\log _{a}(x_{1})+\log _{a}(x_{2})+\dots +\log _{a}(x_{n})}

\{\displaystyle \log \{a\}(x\{1\}x_\{2\}\dots x_\{n\})=\log \{a\}(x\{1\})+\log \{a\}(x\{2\})+\dots +\log \{a\}(x\{n\})\} Апісанымі ўласцівасцямі і тлумачыцца, чаму выкарыстанне лагарыфмаў (да вынаходніцтва калькулятараў) істотна палягчала вылічэнні. Напрыклад, множанне шматзначных лікаў

x , y

{\displaystyle x,y}

\{\displaystyle x,y\} з дапамогай лагарыфмічных табліц адбывалася па наступнаму алгарытму:

 1. Знайсці ў табліцах лагарыфмы лікаў

x , y

{\displaystyle x,y}

\{\displaystyle x,y\}. 2. Скласці гэтыя лагарыфмы, атрымаўшы такім чынам (згодна з первай уласцівасцю) лагарыфм здабытку

x ⋅ y

{\displaystyle x\cdot y}

\{\displaystyle x\cdot y\}. 3. Па лагарыфму здабытку знайсці ў табліцах сам здабытак.

Дзяленне, якое без дапамогі лагарыфмаў істотна больш працаёмкае чым множанне, выконвалася па таму ж алгарытму, толькі з заменай складання лагарыфмаў на адыманне. Гэтак жа спрашчаліся ўзвядзенне ў ступень і здабыванне кораня.

Замена асновы лагарыфма

log

a

⁡ b

{\displaystyle \log _{a}b}

\{\displaystyle \log _\{a\}b\} па аснове

a

{\displaystyle a}

\{\displaystyle a\} можна перайсці да лагарыфма па другой аснове

c

{\displaystyle c}

\{\displaystyle c\}[4]:

log

a

⁡ b

log

c

⁡ b

log

c

⁡ a

{\displaystyle \log _{a}b={\frac {\log _{c}b}{\log _{c}a}}}

\{\displaystyle \log _\{a\}b=\{\frac \{\log _\{c\}b\}\{\log _\{c\}a\}\}\}

log

a

⁡ b

1

log

b

⁡ a

{\displaystyle \log _{a}b={\frac {1}{\log _{b}a}}}

\{\displaystyle \log _\{a\}b=\{\frac \{1\}\{\log _\{b\}a\}\}\}

Лагарыфмічная функцыя

Лагарыфмічная функцыя адваротная да паказчыкавай
Графікі лагарыфмічных функцый з асновамі: 2 (жоўты), e (чырвоны), 0.5 (сіні)
Двайковы лагарыфм і паказчыкавая функцыя з асновай 2
Лагарыфм і паказчыкавая функцыя з асновай 1/2

Асноўныя уласцівасці

Калі разглядаць лагарыфмаваны лік як зменную, мы атрымаем лагарыфмічную функцыю

y

log

a

⁡ x

{\displaystyle y=\log _{a}x}

\{\displaystyle y=\log _\{a\}x\}. Яна вызначана пры

a

0 ;   a ≠ 1 ; x

0

{\displaystyle a>0;\ a\neq 1;x>0}

\{\displaystyle a>0;\ a\neq 1;x>0\}.

x

0

{\displaystyle x>0}

\{\displaystyle x>0\}.

E ( y )

( − ∞ ; + ∞ )

{\displaystyle E(y)=(-\infty ;+\infty )}

\{\displaystyle E(y)=(-\infty ;+\infty )\}.

Гэта крывая часта называецца лагарыфмікай[7].

y

{\displaystyle y}

\{\displaystyle y\}:

log

b

⁡ x

log

a

⁡ x

log

a

⁡ b

{\displaystyle \log _{b}x={\frac {\log _{a}x}{\log _{a}b}}}

\{\displaystyle \log _\{b\}x=\{\frac \{\log _\{a\}x\}\{\log _\{a\}b\}\}\}

a

{\displaystyle a}

\{\displaystyle a\} і

1

/

a

{\displaystyle 1/a}

\{\displaystyle 1/a\} сіметрычныя адносна восі x.

y

log

a

⁡ x

{\displaystyle y=\log _{a}x}

\{\displaystyle y=\log _\{a\}x\} адваротная да паказнікавай функцыі

y

a

x

{\displaystyle y=a^{x}}

\{\displaystyle y=a^\{x\}\}, таму іх графікі сіметрычныя адносна бісектрысы першага і трэцяга квадрантаў (гл. рысунак). Як і паказнікавая, лагарыфмічная функцыя трансцэндэнтная.

a

1

{\displaystyle a>1}

\{\displaystyle a>1\} (гл. графікі) і строга спадае пры

0 < a < 1

{\displaystyle 0<a<1}

\{\displaystyle 0<a<1\}. Графік любой лагарыфмічнай функцыі праходзіць праз кропку

( 1 ; 0 )

{\displaystyle (1;0)}

\{\displaystyle (1;0)\}. Функцыя непарыўная і бесканечна дыферэнцавальная ўсюды на сваім абсягу вызначэння.

( x

0 )

{\displaystyle (x=0)}

\{\displaystyle (x=0)\} з’яўляецца вертыкальнаю асімптотай для лагарыфмічнай функцыі, бо:

lim

x → + 0

log

a

⁡ x

− ∞

{\displaystyle \lim _{x\to +0}\log _{a}x=-\infty }

\{\displaystyle \lim _\{x\to +0\}\log _\{a\}x=-\infty \} пры

a

1 ;

{\displaystyle a>1;}

\{\displaystyle a>1;\}

lim

x → + 0

log

a

⁡ x

{\displaystyle \lim _{x\to +0}\log _{a}x=+\infty }

\{\displaystyle \lim _\{x\to +0\}\log _\{a\}x=+\infty \} пры

0 < a < 1.

{\displaystyle 0<a<1.}

\{\displaystyle 0<a<1.\}

(

log

a

⁡ x

) ′

=

1

x ln ⁡ a

{\displaystyle (\log _{a}x)’={\frac {1}{x\ln a}}}

\{\displaystyle (\log _\{a\}x)&rsquo;=\{\frac \{1\}\{x\ln a\}\}\}

log

a

⁡ x

d x

x

log

a

⁡ x −

x

ln ⁡ a

C ,

{\displaystyle \int \log _{a}x,dx=x\log _{a}x-{\frac {x}{\ln a}}+C,}

\{\displaystyle \int \log _\{a\}x\,dx=x\log _\{a\}x-\{\frac \{x\}\{\ln a\}\}+C,\} дзе C — адвольная сталая.

f ( x y )

f ( x ) + f ( y ) .

{\displaystyle f(xy)=f(x)+f(y).}

\{\displaystyle f(xy)=f(x)+f(y).\}

Натуральны лагарыфм

Асноўны артыкул: Натуральны лагарыфм Прыведзеная вышэй агульная формула вытворнай выглядае найпрасцей у выпадку натуральнага лагарыфма:

d

d x

ln ⁡ x

1 x

.

{\displaystyle {\frac {d}{dx}}\ln x={\frac {1}{x}}.}

\{\displaystyle \{\frac \{d\}\{dx\}\}\ln x=\{\frac \{1\}\{x\}\}.\} З гэтай прычыны ў матэматычных даследаваннях пераважна выкарыстоўваюць іменна натуральныя лагарыфмы. Яны нярэдка з’яўляюцца пры развязанні дыферэнцыяльных ураўненняў, даследаванні статыстычных залежнасцей (напрыклад, размеркавання простых лікаў) і пад.

Натуральны лагарыфм роўны плошчы пад гіпербалай

Праінтэграваўшы формулу для вытворнай у прамежку ад

x

1

{\displaystyle x=1}

\{\displaystyle x=1\} да

x

b

{\displaystyle x=b}

\{\displaystyle x=b\}, атрымліваем:

ln ⁡ b

1

b

d x

x

.

{\displaystyle \ln b=\int \limits _{1}^{b}{\frac {dx}{x}}.}

\{\displaystyle \ln b=\int \limits _\{1\}^\{b\}\{\frac \{dx\}\{x\}\}.\} Інакш кажучы, натуральны лагарыфм роўны плошчы пад гіпербалай

y

1 x

{\displaystyle y={\frac {1}{x}}}

\{\displaystyle y=\{\frac \{1\}\{x\}\}\} на названым прамежку x.

Нявызначаны інтэграл ад натуральнага лагарыфма лёгка знайсці інтэграваннем па частках:

ln ⁡ x

d

x

= x ln ⁡ x − x + C .

{\displaystyle \int {\ln x,\mathrm {d} x}=x\ln x-x+C.}

\{\displaystyle \int \{\ln x\,\mathrm \{d\} x\}=x\ln x-x+C.\} У матэматычным аналізе і тэорыі дыферэнцыяльных ураўненняў вялікую ролю адыгрывае паняцце лагарыфмічнай вытворнай функцыі

f ( x )

{\displaystyle f(x)}

\{\displaystyle f(x)\}:

d

d x

ln ⁡ ( f ( x ) )

f ′

( x )

f ( x )

.

{\displaystyle {\frac {d}{dx}}\ln(f(x))={\frac {f’(x)}{f(x)}}.}

\{\displaystyle \{\frac \{d\}\{dx\}\}\ln(f(x))=\{\frac \{f&rsquo;(x)\}\{f(x)\}\}.\}

Раскладанне ў рад і вылічэнне натуральнага лагарыфма

Раскладзём натуральны лагарыфм у рад Тэйлара каля адзінкі:

ln ⁡ ( 1 + x )

x −

x

2

2

x

3

3

x

4

4

… .

{\displaystyle \ln(1+x)=x-{\frac {x^{2}}{2}}+{\frac {x^{3}}{3}}-{\frac {x^{4}}{4}}+\dots .}

\{\displaystyle \ln(1+x)=x-\{\frac \{x^\{2\}\}\{2\}\}+\{\frac \{x^\{3\}\}\{3\}\}-\{\frac \{x^\{4\}\}\{4\}\}+\dots .\} Гэты рад збягаецца пры

− 1 < x ≤ 1.

{\displaystyle -1<x\leq 1.}

\{\displaystyle -1<x\leq 1.\} У прыватнасці:

ln ⁡ 2

1 −

1 2

1 3

1 4

… .

{\displaystyle \ln 2=1-{\frac {1}{2}}+{\frac {1}{3}}-{\frac {1}{4}}+\dots .}

\{\displaystyle \ln 2=1-\{\frac \{1\}\{2\}\}+\{\frac \{1\}\{3\}\}-\{\frac \{1\}\{4\}\}+\dots .\} Формула непрыдатная для практычнага вылічэння лагарыфмаў з-за таго, што рад збягаецца вельмі павольна і толькі на вузкім прамежку. Аднак нескладана атрымаць з яе зручнейшую формулу:

ln ⁡

(

1 + x

1 − x

)

= 2

(

x +

x

3

3

x

5

5

x

7

7

)

.

{\displaystyle \ln \left({\frac {1+x}{1-x}}\right)=2\left(x+{\frac {x^{3}}{3}}+{\frac {x^{5}}{5}}+{\frac {x^{7}}{7}}+\dots \right).}

\{\displaystyle \ln \left(\{\frac \{1+x\}\{1-x\}\}\right)=2\left(x+\{\frac \{x^\{3\}\}\{3\}\}+\{\frac \{x^\{5\}\}\{5\}\}+\{\frac \{x^\{7\}\}\{7\}\}+\dots \right).\} Гэты рад збягаецца хутчэй, і акрамя таго, цяпер левая частка формулы можа прадставіць лагарыфм любога дадатнага ліку.

Карыстацца апошняй формулай трэба так. Няхай

Z

{\displaystyle Z}

\{\displaystyle Z\} — лік, лагарыфм якога трэба вылічыць.

 1. З ураўнення

Z

1 + x

1 − x

{\displaystyle Z={\frac {1+x}{1-x}}}

\{\displaystyle Z=\{\frac \{1+x\}\{1-x\}\}\} знаходзім

x

{\displaystyle x}

\{\displaystyle x\}:

x

Z − 1

Z + 1

.

{\displaystyle x={\frac {Z-1}{Z+1}}.}

\{\displaystyle x=\{\frac \{Z-1\}\{Z+1\}\}.\} 2) Вылічанае значэнне

x

{\displaystyle x}

\{\displaystyle x\} падстаўляем у рад і атрымліваем значэнне

ln ⁡ Z

{\displaystyle \ln Z}

\{\displaystyle \ln Z\}.

Дадзены алгарытм ужо прыдатны да выкарыстання на практыцы пры вылічэнні значэнняў лагарыфмаў, аднак ён не найлепшы з пункту гледжання працаёмкасці. Існуюць больш дзейсныя алгарытмы[9].

Гранічныя суадносіны

Прывядзём некалькі карысных граніц, якія ўтрымліваюць лагарыфмы[10].

lim

x → 0

log

a

⁡ ( 1 + x )

x

=

log

a

⁡ e

1

ln ⁡ a

{\displaystyle \lim _{x\to 0}{\frac {\log _{a}(1+x)}{x}}=\log _{a}e={\frac {1}{\ln a}}}

\{\displaystyle \lim _\{x\to 0\}\{\frac \{\log _\{a\}(1+x)\}\{x\}\}=\log _\{a\}e=\{\frac \{1\}\{\ln a\}\}\}

lim

x → + 0

x

b

log

a

⁡ x

0

( b

0 )

{\displaystyle \lim _{x\to +0}x^{b}\log _{a}x=0\quad (b>0)}

\{\displaystyle \lim _\{x\to +0\}x^\{b\}\log _\{a\}x=0\quad (b>0)\}

lim

x → + ∞

log

a

⁡ x

x

b

= 0

( b

0 )

{\displaystyle \lim _{x\to +\infty }{\frac {\log _{a}x}{x^{b}}}=0\quad (b>0)}

\{\displaystyle \lim _\{x\to +\infty \}\{\frac \{\log _\{a\}x\}\{x^\{b\}\}\}=0\quad (b>0)\}

ln ⁡ x

lim

n → ∞

n

(

x

n

− 1

)

=

lim

n → ∞

n

(

1 −

1

x

n

)

{\displaystyle \ln x=\lim _{n\to \infty }n\left({\sqrt[{n}]{x}}-1\right)=\lim _{n\to \infty }n\left(1-{\frac {1}{\sqrt[{n}]{x}}}\right)}

\{\displaystyle \ln x=\lim _\{n\to \infty \}n\left(\{\sqrt[\{n\}]\{x\}\}-1\right)=\lim _\{n\to \infty \}n\left(1-\{\frac \{1\}\{\sqrt[\{n\}]\{x\}\}\}\right)\}

ln ⁡ x

lim

h → 0

x

h

− 1

h

{\displaystyle \ln x=\lim _{h\to 0}{\frac {x^{h}-1}{h}}}

\{\displaystyle \ln x=\lim _\{h\to 0\}\{\frac \{x^\{h\}-1\}\{h\}\}\}

Іншыя ўласцівасці

a , b

{\displaystyle a,b}

\{\displaystyle a,b\}алгебраічныя лікі (

a ≠ 1

{\displaystyle a\neq 1}

\{\displaystyle a\neq 1\}), то

log

a

⁡ b

{\displaystyle \log _{a}b}

\{\displaystyle \log _\{a\}b\} або рацыянальны, або трансцэндэнтны. Пры гэтым лагарыфм рацыянальны і роўны

p q

{\displaystyle {\frac {p}{q}}}

\{\displaystyle \{\frac \{p\}\{q\}\}\} толькі ў тым выпадку[11], калі лікі

a , b

{\displaystyle a,b}

\{\displaystyle a,b\} суадносяцца як

a

p

=

b

q

{\displaystyle a^{p}=b^{q}}

\{\displaystyle a^\{p\}=b^\{q\}\}.

k

1

n

1 k

{\displaystyle \sum _{k=1}^{n}{\frac {1}{k}}}

\{\displaystyle \sum _\{k=1\}^\{n\}\{\frac \{1\}\{k\}\}\} (частковая сума гарманічнага рада) пры вялікіх

n

{\displaystyle n}

\{\displaystyle n\} паводзіць сябе як

ln ⁡ n + C

{\displaystyle \ln n+C}

\{\displaystyle \ln n+C\}, дзе

C ≈ 0,577 215664 …

{\displaystyle C\approx 0{,}577215664\dots }

\{\displaystyle C\approx 0\{,\}577215664\dots \}сталая Ойлера — Маскероні.

Камплексны лагарыфм

Асноўны артыкул: Камплексны лагарыфм Вызначэнне і ўласцівасці

Для камплексных лікаў лагарыфм вызначаецца гэтак жа, як рэчаісны. На практыцы выкарыстоўваецца амаль выключна натуральны камплексны лагарыфм, які пазначаецца

L n

z

{\displaystyle \mathrm {Ln} ,z}

\{\displaystyle \mathrm \{Ln\} \,z\} і вызначаецца як рашэнне

w

{\displaystyle w}

\{\displaystyle w\} ураўнення

e

w

= z

{\displaystyle e^{w}=z}

\{\displaystyle e^\{w\}=z\} (іншыя, эквівалентныя дадзеным, варыянты вызначэння прыведзены ніжэй).

У полі камплексных лікаў рашэнне гэтага ўраўнення, у адрозненне ад рэчаіснага выпадку, не вызначана адназначна. Напрыклад, згодна з тоеснасцю Эйлера,

 

e

π i

= − 1

{\displaystyle ~e^{\pi i}=-1}

\{\displaystyle ~e^\{\pi i\}=-1\}; аднак таксама

 

e

− π i

=

e

3 π i

=

e

5 π i

− 1

{\displaystyle ~e^{-\pi i}=e^{3\pi i}=e^{5\pi i}\dots =-1}

\{\displaystyle ~e^\{-\pi i\}=e^\{3\pi i\}=e^\{5\pi i\}\dots =-1\}. Гэта звязана з тым, што паказальная функцыя ўздоўж ўяўнай восі з’яўляецца перыядычнай (з перыядам

  2 π

{\displaystyle ~2\pi }

\{\displaystyle ~2\pi \})[12], і адно і тое ж значэнне функцыя прымае бясконца шмат разоў. Такім чынам, комплексная лагарыфмічная функцыя

  w

L n

z

{\displaystyle ~w=\mathrm {Ln} ,z}

\{\displaystyle ~w=\mathrm \{Ln\} \,z\} з’яўляецца шматзначнай.

Камплексны нуль не мае лагарыфма, паколькі камплексная экспанента не прыймае нулявога значэння. Ненулявое

z

{\displaystyle z}

\{\displaystyle z\} можна прадставіць у паказальнай форме:

z

r ⋅

e

i φ

{\displaystyle z=r\cdot e^{i\varphi }}

\{\displaystyle z=r\cdot e^\{i\varphi \}\} Тады

L n

z

{\displaystyle \mathrm {Ln} ,z}

\{\displaystyle \mathrm \{Ln\} \,z\} знаходзіцца па формуле:

L n

z

ln ⁡ r + i

(

φ + 2 π k

)

{\displaystyle \mathrm {Ln} ,z=\ln r+i\left(\varphi +2\pi k\right)}

\{\displaystyle \mathrm \{Ln\} \,z=\ln r+i\left(\varphi +2\pi k\right)\} Тут

ln

r

ln

|

z

|

{\displaystyle \ln ,r=\ln ,|z|}

\{\displaystyle \ln \,r=\ln \,|z|\} — рэчаісны лагарыфм,

k

{\displaystyle k}

\{\displaystyle k\} — адвольны цэлы лік. Адсюль выцякае:

Камплексны лагарыфм існуе для любога , і яго рэчаісная частка вызначаецца адназначна, у той час як уяўная частка мае бясконцае мноства значэнняў, якія адрозніваюцца на цэлае кратнае .

Рэчаісная частка камплекснага лагарыфма

З формулы відаць, што ў аднаго і толькі аднаго са значэнняў уяўная частка знаходзіцца ў інтэрвале

  ( − π , π ]

{\displaystyle ~(-\pi ,\pi ]}

![{\displaystyle ~(-\pi ,\pi ]}](https://wikimedia.org/api/rest_v1/media/math/render/svg/8bf5bcf13ea590731487de197bae7d32a72526ca). Гэта значэнне называецца галоўным значэннем комплекснага натуральнага лагарыфма. Адпаведная (ужо адназначная) функцыя называецца галоўнай галіной лагарыфма і пазначаецца

ln

z

{\displaystyle \ln ,z}

\{\displaystyle \ln \,z\}. Часам праз

ln

z

{\displaystyle \ln ,z}

\{\displaystyle \ln \,z\} таксама пазначаюць значэнне лагарыфма, якое ляжыць не на галоўнай галіне. Калі

z

{\displaystyle z}

\{\displaystyle z\} — рэчаісны лік, то галоўнае значэнне яго лагарыфма супадае з звычайным рэчаісным лагарыфмам.

З прыведзенай формулы таксама вынікае, што рэчаісная частка лагарыфма вызначаецца наступным чынам праз кампаненты аргумента:

Re ⁡ ( ln ⁡ ( x + i y ) )

1 2

ln ⁡ (

x

2

y

2

)

{\displaystyle \operatorname {Re} (\ln(x+iy))={\frac {1}{2}}\ln(x^{2}+y^{2})}

\{\displaystyle \operatorname \{Re\} (\ln(x+iy))=\{\frac \{1\}\{2\}\}\ln(x^\{2\}+y^\{2\})\} На малюнку паказана, што рэчаісная частка як функцыя кампанентаў цэнтральна-сіметрычна і залежыць толькі ад адлегласці да пачатку каардынатаў. Яна атрымліваецца кручэннем графіка рэчаіснага лагарыфма вакол вертыкальнай восі. З набліжэннем да нуля функцыя імкнецца да

− ∞ .

{\displaystyle -\infty .}

\{\displaystyle -\infty .\}

Прыклады значэнняў комплекснага лагарыфма

Прывядзем галоўнае значэнне лагарыфма (

ln

{\displaystyle \ln }

\{\displaystyle \ln \}) і агульны яго выраз (

L n

{\displaystyle \mathrm {Ln} }

\{\displaystyle \mathrm \{Ln\} \}) для некаторых аргументаў:

ln ⁡ ( 1 )

0 ;

L n

( 1 )

2 k π i

{\displaystyle \ln(1)=0;;\mathrm {Ln} (1)=2k\pi i}

\{\displaystyle \ln(1)=0;\;\mathrm \{Ln\} (1)=2k\pi i\}

ln ⁡ ( − 1 )

i π ;

L n

( − 1 )

( 2 k + 1 ) i π

{\displaystyle \ln(-1)=i\pi ;;\mathrm {Ln} (-1)=(2k+1)i\pi }

\{\displaystyle \ln(-1)=i\pi ;\;\mathrm \{Ln\} (-1)=(2k+1)i\pi \}

ln ⁡ ( i )

i

π 2

;

L n

( i )

i

4 k + 1

2

π

{\displaystyle \ln(i)=i{\frac {\pi }{2}};;\mathrm {Ln} (i)=i{\frac {4k+1}{2}}\pi }

\{\displaystyle \ln(i)=i\{\frac \{\pi \}\{2\}\};\;\mathrm \{Ln\} (i)=i\{\frac \{4k+1\}\{2\}\}\pi \} Варта быць асцярожным пры пераўтварэннях комплексных лагарыфмаў, прымаючы пад увагу, што яны шматзначныя, і таму з роўнасці лагарыфмаў якіх-небудзь выразаў не варта роўнасць гэтых выразаў. Прыклад памылковай развагі:

i π

ln ⁡ ( − 1 )

ln ⁡ ( ( − i

)

2

)

2 ln ⁡ ( − i )

2 ( − i π

/

2 )

− i π

{\displaystyle i\pi =\ln(-1)=\ln((-i)^{2})=2\ln(-i)=2(-i\pi /2)=-i\pi }

\{\displaystyle i\pi =\ln(-1)=\ln((-i)^\{2\})=2\ln(-i)=2(-i\pi /2)=-i\pi \} — відавочная памылка. Адзначым, што злева варта галоўнае значэнне лагарыфма, а справа — значэнне з ніжэйшай галіны (

k

− 1

{\displaystyle k=-1}

\{\displaystyle k=-1\}). Прычына памылкі — неасцярожнае выкарыстанне ўласцівасці

log

a

(

b

p

)

= p  

log

a

⁡ b

{\displaystyle \log _{a}{(b^{p})}=p~\log _{a}b}

\{\displaystyle \log _\{a\}\{(b^\{p\})\}=p~\log _\{a\}b\}, якая, наогул кажучы, мае на ўвазе ў комплексным выпадку ўвесь бясконцы набор значэнняў лагарыфма, а не толькі галоўнае значэнне.

Камплексная лагарыфмічная функцыя і рыманавая паверхня

Камплексны лагарыфм (уяўная частка)

У камплексным аналізе замест разгляду мнагазначных функцый на камплекснай плоскасці прынята іншае рашэнне: разглядаць функцыю як адназначную, але вызначаную не на плоскасці, а на больш складанай разнастайнасці, якоая называецца рыманавай паверхняй[13]. Камплексная лагарыфмічная функцыя таксама адносіцца да гэтай катэгорыі: яе вобраз складаецца з бясконцага ліку галін, закручаных ў выглядзе спіралі. Гэтая паверхню бесперапынная і аднасувязная. Адзіны нуль у функцыі (першага парадку) атрымліваецца пры

z

1

{\displaystyle z=1}

\{\displaystyle z=1\}. Асаблівыя пункты:

z

0

{\displaystyle z=0}

\{\displaystyle z=0\} і

z

{\displaystyle z=\infty }

\{\displaystyle z=\infty \} (пункты разгалінавання бясконцага парадку).

У сілу аднасувязнасці рыманавая паверхня лагарыфма з’яўляецца універсальнай накрываючай[14] для камплекснай плоскасці без пункту

0

{\displaystyle 0}

\{\displaystyle 0\}.

Аналітычны працяг

Лагарыфм камплекснага ліку таксама можа быць вызначаны як аналітычны працяг рэчаіснага лагарыфма на ўсю камплексную плоскасць. Хай крывая

Γ

{\displaystyle \Gamma }

\{\displaystyle \Gamma \} пачынаецца ў адзінцы, не праходзіць праз нуль і не перасякае адмоўную частку рэчаіснай восі. Тады галоўнае значэнне лагарыфма ў канчатковым пункце

w

{\displaystyle w}

\{\displaystyle w\} крывой

Γ

{\displaystyle \Gamma }

\{\displaystyle \Gamma \} можна вызначыць па формуле[15]:

ln ⁡ z

Γ

d u

u

{\displaystyle \ln z=\int \limits _{\Gamma }{du \over u}}

\{\displaystyle \ln z=\int \limits _\{\Gamma \}\{du \over u\}\} Калі

Γ

{\displaystyle \Gamma }

\{\displaystyle \Gamma \} — простая крывая (без самаперасячэнняў), то для лікаў, якія ляжаць на ёй, лагарыфмічныя тоеснасці можна ўжываць без боязі, напрыклад:

ln ⁡ ( w z )

ln ⁡ w + ln ⁡ z ,   ∀ z , w ∈ Γ : z w ∈ Γ

{\displaystyle \ln(wz)=\ln w+\ln z,~\forall z,w\in \Gamma \colon zw\in \Gamma }

\{\displaystyle \ln(wz)=\ln w+\ln z,~\forall z,w\in \Gamma \colon zw\in \Gamma \} Галоўная галіна лагарыфмічнай функцыі бесперапынная і дыферэнцыруема на ўсёй камплекснай плоскасці, акрамя адмоўнай часткі рэчаіснай восі, на якой уяўная частка скокам мяняецца на

2 π

{\displaystyle 2\pi }

\{\displaystyle 2\pi \}. Але гэты факт ёсць следства штучнага абмежавання ўяўнай часткі галоўнага значэння інтэрвалам

  ( − π , π ]

{\displaystyle ~(-\pi ,\pi ]}

![{\displaystyle ~(-\pi ,\pi ]}](https://wikimedia.org/api/rest_v1/media/math/render/svg/8bf5bcf13ea590731487de197bae7d32a72526ca). Калі разгледзець усе галіны функцыі, то бесперапыннасць мае месца ва ўсіх пунктах, акрамя нуля, дзе функцыя не вызначана. Калі дазволіць крывой

Γ

{\displaystyle \Gamma }

\{\displaystyle \Gamma \} перасякаць адмоўную частка рэчаіснай восі, то першае такое скрыжаванне пераносіць вынік з галіны галоўнага значэння на суседнюю галіну, а кожнае наступнае скрыжаванне выклікае аналагічнае зрушэнне па галінах лагарыфмічнай функцыі.

З формулы аналітычнага працягу вынікае, што на любой галіне лагарыфма:

d

d z

ln ⁡ z

1 z

{\displaystyle {\frac {d}{dz}}\ln z={1 \over z}}

\{\displaystyle \{\frac \{d\}\{dz\}\}\ln z=\{1 \over z\}\}

Для любой акружнасці

S

{\displaystyle S}

\{\displaystyle S\}, якая ахоплівае пункт

0

{\displaystyle 0}

\{\displaystyle 0\}:

S

d z

z

= 2 π i

{\displaystyle \oint \limits _{S}{dz \over z}=2\pi i}

\{\displaystyle \oint \limits _\{S\}\{dz \over z\}=2\pi i\} Інтэграл бярэцца ў станоўчым напрамку (супраць гадзіннікавай стрэлкі). Гэта тоеснасць ляжыць у аснове тэорыі вылікаў.

Можна таксама вызначыць аналітычнае працяг комплекснага лагарыфма з дапамогай вышэйпрыведзеных радоў: раду 1 або раду 2, — абагульненых на выпадак камплекснага аргументу. Аднак з выгляду гэтых радоў вынікае, што ў адзінцы сума раду роўная нулю, шэта значыць рад адносіцца толькі да галоўнай галіны шматзначнай функцыі камплекснага лагарыфма. Радыус збежнасці абодвух радоў роўны 1.

Сувязь са зваротнымі трыганаметрычнымі і гіпербалічнымі функцыямі

Паколькі камплексныя трыганаметрычныя функцыі звязаныя з экспанентай (формула Эйлера), то камплексны лагарыфм як зваротная да экспаненты функцыя звязаны са зваротнымі трыганаметрычнымі функцыямі[16]:

Arcsin ⁡ z

− i Ln ⁡ ( i z +

1 −

z

2

)

{\displaystyle \operatorname {Arcsin} z=-i\operatorname {Ln} (iz+{\sqrt {1-z^{2}}})}

\{\displaystyle \operatorname \{Arcsin\} z=-i\operatorname \{Ln\} (iz+\{\sqrt \{1-z^\{2\}\}\})\}

Arccos ⁡ z

− i Ln ⁡ ( z + i

1 −

z

2

)

{\displaystyle \operatorname {Arccos} z=-i\operatorname {Ln} (z+i{\sqrt {1-z^{2}}})}

\{\displaystyle \operatorname \{Arccos\} z=-i\operatorname \{Ln\} (z+i\{\sqrt \{1-z^\{2\}\}\})\}

Arctg ⁡ z

i 2

ln ⁡

1 + z i

1 − z i

k π

( z ≠ ± i )

{\displaystyle \operatorname {Arctg} z=-{\frac {i}{2}}\ln {\frac {1+zi}{1-zi}}+k\pi ;(z\neq \pm i)}

\{\displaystyle \operatorname \{Arctg\} z=-\{\frac \{i\}\{2\}\}\ln \{\frac \{1+zi\}\{1-zi\}\}+k\pi \;(z\neq \pm i)\}

Arcctg ⁡ z

i 2

ln ⁡

z i − 1

z i + 1

k π

( z ≠ ± i )

{\displaystyle \operatorname {Arcctg} z=-{\frac {i}{2}}\ln {\frac {zi-1}{zi+1}}+k\pi ;(z\neq \pm i)}

\{\displaystyle \operatorname \{Arcctg\} z=-\{\frac \{i\}\{2\}\}\ln \{\frac \{zi-1\}\{zi+1\}\}+k\pi \;(z\neq \pm i)\} Гіпербалічныя функцыі на камплекснай плоскасці можна разглядаць як трыганаметрычныя функцыі ўяўнага аргументу, таму і тут мае месца сувязь з лагарыфмам[17]:

Arsh ⁡ z

Ln ⁡ ( z +

z

2

1

)

{\displaystyle \operatorname {Arsh} z=\operatorname {Ln} (z+{\sqrt {z^{2}+1}})}

\{\displaystyle \operatorname \{Arsh\} z=\operatorname \{Ln\} (z+\{\sqrt \{z^\{2\}+1\}\})\} — зваротны гіпербалічны сінус

Arch ⁡ z

Ln ⁡

(

z +

z

2

− 1

)

{\displaystyle \operatorname {Arch} z=\operatorname {Ln} \left(z+{\sqrt {z^{2}-1}}\right)}

\{\displaystyle \operatorname \{Arch\} z=\operatorname \{Ln\} \left(z+\{\sqrt \{z^\{2\}-1\}\}\right)\} — зваротны гіпербалічны косінус

Arth ⁡ z

1 2

Ln ⁡

(

1 + z

1 − z

)

{\displaystyle \operatorname {Arth} z={\frac {1}{2}}\operatorname {Ln} \left({\frac {1+z}{1-z}}\right)}

\{\displaystyle \operatorname \{Arth\} z=\{\frac \{1\}\{2\}\}\operatorname \{Ln\} \left(\{\frac \{1+z\}\{1-z\}\}\right)\} — зваротны гіпербалічны тангенс

Arcth ⁡ z

1 2

Ln ⁡

(

z + 1

z − 1

)

{\displaystyle \operatorname {Arcth} z={\frac {1}{2}}\operatorname {Ln} \left({\frac {z+1}{z-1}}\right)}

\{\displaystyle \operatorname \{Arcth\} z=\{\frac \{1\}\{2\}\}\operatorname \{Ln\} \left(\{\frac \{z+1\}\{z-1\}\}\right)\} — зваротны гіпербалічны катангенс Ужыванне на практыцы

Табліцы лагарыфмаў

Лагарыфмічныя табліцы

З уласцівасцей лагарыфма вынікае, што замест працаёмкага множання шматзначных лікаў дастаткова адшукаць (па табліцах) і скласці іхнія лагарыфмы, а потым па тых жа табліцах («Антылагарыфмы») выканаць ступеняванне, г.зн. знайсці значэнне па яго лагарыфму. Выкананне дзялення адрозніваецца толькі тым, што лагарыфмы адымаюцца.

Першыя табліцы лагарыфмаў выдаў Джон Непер (1614), і яны ўтрымівалі толькі лагарыфмы трыганаметрычных функцый, прычым з памылкамі. Незалежна ад яго свае табліцы надрукаваў Ёст Бюргі, друг Кеплера (1620). У 1617 годзе оксфардскі прафесар матэматыкі Генры Брыгс выдаў табліцы, якія ўжо ўключалі дзесятковыя лагарыфмы лікаў ад 1 да 1000, з 8 (пазней — з 14) знакамі. Але і ў табліцах Брыгса выявіліся памылкі. Першае безпамылковае выданне на аснове табліц Георга Вегі (1783) з’явілася толькі ў 1857 годзе ў Берліне (табліцы Брэмікера, Carl Bremiker)[18].

У Расіі першыя табліцы лагарыфмаў былі выдадзены ў 1703 годзе пры ўдзеле Л. П. Магніцкага[19]. У СССР было выдадзена некалькі зборнікаў табліц лагарыфмаў[20]:

 1. Брадис В. М. Четырехзначные математические таблицы. М.: Дрофа, 2010, ISBN 978-5-358-07433-0. Табліцы Брадзіса, выдаваныя з 1921 года, выкарыстоўваліся ў навучальных установах і ў інжынерных разліках, якія не патрабавалі вялікай дакладнасці. Яны ўтрымлівалі мантысы дзесятковых лагарыфмаў і трыганаметрычных функцый, натуральныя лагарыфмы і некаторыя іншыя карысныя разліковыя прылады.
 2. Вега Г. Таблицы семизначных логарифмов, 4-е издание, М.: Недра, 1971. Адмысловы зборнік для дакладных вылічэнняў.
 3. Бремикер К. Логарифмо-тригонометрические таблицы. М.: Наука, 1962. 664 с. Класічныя шасцізначныя табліцы, зручныя для разлікаў з трыганаметрычнымі функцыямі.
 4. Пятизначные таблицы натуральных значений тригонометрических величин, их логарифмов и логарифмов чисел, 6-е издание, М.: Наука, 1972.
 5. Таблицы натуральных логарифмов, 2-е издание, в 2 томах, М.: Наука, 1971.
 6. Десятизначные таблицы логарифмов комплексных чисел. М., 1952.

Лагарыфмічная лінейка

Асноўны артыкул: Лагарыфмічная лінейка У 1620-я гады Эдмунд Уінгейт і Уільям Оўтрэд вынайшлі першую лагарыфмічную лінейку, якая да з’яўлення кішэнных калькулятараў была незаменнай вылічальнай прыладай інжынера[21]. З дапамогай гэтай невялічкай прылады можна было хутка выконваць усе алгебраічныя аперацыі, у тым ліку з трыганаметрычнымі функцыямі[22]. Дакладнасць разлікаў — каля 3 значных лічб.

Лагарыфмічная лінейка

Гл. таксама

Крыніцы

Зноскі


 1. Краткий словарь иностранных слов. М.: Русский язык, 1984.
 2. Выгодский М. Я. Справочник по элементарной математике, 1978, с. 184-186.

 3. Швецов К. И., Бевз Г. П. Справочник по элементарной математике. Арифметика, алгебра. Киев: Наукова Думка, 1966. § 40. Исторические сведения о логарифмах и логарифмической линейке.
 4. 1 2 Корн Г., Корн Т. Справочник по математике, 1973, с. 34.

 5. Алгебра и начала анализа. Учебник для 10-11 классов. 12-е издание, М.: Просвещение, 2002. Стр. 229.

 6. Алгебра и начала анализа. Учебник для 10-11 классов. 12-е издание, М.: Просвещение, 2002. Стр. 233.

 7. Логарифмическая функция. // Математическая энциклопедия (в 5 томах). — М.: Советская Энциклопедия, 1982. — Т. 3.
 8. Фихтенгольц Г. М. Курс дифференциального и интегрального исчисления, 1966, Том I, стр. 159-160.

 9. Sasaki T., Kanada Y. Practically fast multiple-precision evaluation of log(x)(англ.)  // Journal of Information Processing. — 1982. — В. 4. — Т. 5. — С. 247–250.
 10. Фихтенгольц Г. М. Курс дифференциального и интегрального исчисления, 1966, Том I, стр. 164.

 11. Alan Baker. Transcendental number theory. — Cambridge University Press, 1975. — С. 10. — ISBN 978-0-521-20461-3.
 12. Фихтенгольц Г. М. Курс дифференциального и интегрального исчисления, 1966, Том II, стр. 520-522.
 13. Свешников А. Г., Тихонов А. Н. Теория функций комплексной переменной, 1967, с. 92-94.
 14. Болтянский В. Г., Ефремович В. А. Наглядная топология. — М.: Наука, 1982. — С. 112. — (Библиотечка Квант, выпуск 21).
 15. Свешников А. Г., Тихонов А. Н. Теория функций комплексной переменной, 1967, с. 45-46, 99-100.
 16. Фихтенгольц Г. М. Курс дифференциального и интегрального исчисления, 1966, Том II, стр. 522-526.
 17. Корн Г., Корн Т. Справочник по математике, 1973, с. 624.
 18. История математики, том II, 1970, с. 62.

 19. Гнеденко Б. В. Очерки по истории математики в России, издание 2-е. — М.: КомКнига, 2005. — С. 66. — 296 с. — ISBN 5-484-00123-4.

 20. Логарифмические таблицы //Большая советская энциклопедия.
 21. История математики, том II, 1970, с. 65-66.

 22. Березин С. И. Счётная логарифмическая линейка. — М.: Машиностроение, 1968.

Спасылкі

Тэмы гэтай старонкі (4):
Вікіпедыя:Істотныя артыкулы
Элементарныя функцыі
Лагарыфмы
Вікіпедыя:Старонкі з модулем Hatnote з чырвонай спасылкай