wd wp Пошук:

Паскарэнне

У гэтага паняцця ёсць і іншыя значэнні, гл. Паскарэнне (значэнні).

Паскарэнне — вектарная фізічная велічыня, якая паказвае, наколькі хутка цела (матэрыяльны пункт) змяняе скорасць свайго руху. Паскарэнне з’яўляецца важным кінематычным паказчыкам руху матэрыяльнага пункта.

Сярэдняе і імгненнае паскарэнне

Сярэдняе паскарэнне матэрыяльнага пункта на некаторым адрэзку часу ёсць дзеллю змянення яго скорасці, што адбылося за гэты час, на працягласць гэтага ча́савага адрэзку:

<

a

=

Δ

v

Δ t

{\displaystyle <\mathbf {a} >={\frac {\Delta \mathbf {v} }{\Delta t}}}

\{\displaystyle <\mathbf \{a\} >=\{\frac \{\Delta \mathbf \{v\} \}\{\Delta t\}\}\}

Імгненнае паскарэнне матэрыяльнага пункта ў некаторы момант часу — гэта граніца яго сярэдняга паскарэння пры

Δ t → 0

{\displaystyle \Delta t\to 0}

\{\displaystyle \Delta t\to 0\}. Паводле азначэння вытворнай функцыі, імгненнае паскарэнне можна вызначыць як вытворную скорасці па часе:

a

=

d

v

d t

{\displaystyle \mathbf {a} ={\frac {d\mathbf {v} }{dt}}}

\{\displaystyle \mathbf \{a\} =\{\frac \{d\mathbf \{v\} \}\{dt\}\}\}

Тангенцыяльнае і нармальнае паскарэнне

Калі запісаць скорасць як

v

= v

τ ^

{\displaystyle \mathbf {v} =v{\hat {\tau }}}

\{\displaystyle \mathbf \{v\} =v\{\hat \{\tau \}\}\}, дзе

τ ^

{\displaystyle {\hat {\tau }}}

\{\displaystyle \{\hat \{\tau \}\}\} — орт датычнай да траекторыі руху, то (у двухмернай сістэме каардынат):

a

=

d ( v

τ ^

)

d t

=

d v

d t

τ ^

d

τ ^

d t

v

d v

d t

τ ^

d ( cos ⁡ θ

i →

sin ⁡ θ

j →

)

d t

v

d v

d t

τ ^

( − sin ⁡ θ

d θ

d t

i →

cos ⁡ θ

d θ

d t

j →

) ) v

d v

d t

τ ^

d θ

d t

v

n ^

{\displaystyle \mathbf {a} ={\frac {d(v{\hat {\tau }})}{dt}}={\frac {dv}{dt}}{\hat {\tau }}+{\frac {d{\hat {\tau }}}{dt}}v={\frac {dv}{dt}}{\hat {\tau }}+{\frac {d(\cos \theta {\vec {i}}+\sin \theta {\vec {j}})}{dt}}v={\frac {dv}{dt}}{\hat {\tau }}+(-\sin \theta {\frac {d\theta }{dt}}{\vec {i}}+\cos \theta {\frac {d\theta }{dt}}{\vec {j}}))v={\frac {dv}{dt}}{\hat {\tau }}+{\frac {d\theta }{dt}}v{\hat {n}}}

\{\displaystyle \mathbf \{a\} =\{\frac \{d(v\{\hat \{\tau \}\})\}\{dt\}\}=\{\frac \{dv\}\{dt\}\}\{\hat \{\tau \}\}+\{\frac \{d\{\hat \{\tau \}\}\}\{dt\}\}v=\{\frac \{dv\}\{dt\}\}\{\hat \{\tau \}\}+\{\frac \{d(\cos \theta \{\vec \{i\}\}+\sin \theta \{\vec \{j\}\})\}\{dt\}\}v=\{\frac \{dv\}\{dt\}\}\{\hat \{\tau \}\}+(-\sin \theta \{\frac \{d\theta \}\{dt\}\}\{\vec \{i\}\}+\cos \theta \{\frac \{d\theta \}\{dt\}\}\{\vec \{j\}\}))v=\{\frac \{dv\}\{dt\}\}\{\hat \{\tau \}\}+\{\frac \{d\theta \}\{dt\}\}v\{\hat \{n\}\}\},

дзе

θ

{\displaystyle \theta }

\{\displaystyle \theta \} — вугал між вектарам скорасці і воссю абсцыс;

n ^

{\displaystyle {\hat {n}}}

\{\displaystyle \{\hat \{n\}\}\} — орт нармалі да скорасці.

Такім чынам,

a

=

a

τ

a

n

{\displaystyle \mathbf {a} =\mathbf {a} _{\tau }+\mathbf {a} _{n}}

\{\displaystyle \mathbf \{a\} =\mathbf \{a\} _\{\tau \}+\mathbf \{a\} _\{n\}\},

дзе

a

τ

=

d v

d t

τ ^

{\displaystyle \mathbf {a} _{\tau }={\frac {dv}{dt}}{\hat {\tau }}}

\{\displaystyle \mathbf \{a\} _\{\tau \}=\{\frac \{dv\}\{dt\}\}\{\hat \{\tau \}\}\} — тангенцыяльнае паскарэнне,

a

n

=

d θ

d t

v

n ^

{\displaystyle \mathbf {a} _{n}={\frac {d\theta }{dt}}v{\hat {n}}}

\{\displaystyle \mathbf \{a\} _\{n\}=\{\frac \{d\theta \}\{dt\}\}v\{\hat \{n\}\}\} — нармальнае паскарэнне.

Улічваючы, што вектар скорасці накіраваны ўздоўж датычнай да траекторыі руху, то

n ^

{\displaystyle {\hat {n}}}

\{\displaystyle \{\hat \{n\}\}\} — гэта орт нармалі да траекторыі руху, які накіраваны да цэнтра крывізны траекторыі. Такім чынам, нармальнае паскарэнне накіравана да цэнтра крывізны траекторыі, у той час як тангенцыяльнае — па датычнай да яе. Тангенцыяльнае паскарэнне паказвае хуткасць змянення велічыні скорасці, у той час як нармальнае паказвае хуткасць змянення яе напрамку.

Рух па крывалінейнай траекторыі ў кожны момант часу можна прадставіць як вярчэнне вакол цэнтра крывізны траекторыі з вуглавой скорасцю

ω

v r

{\displaystyle \omega ={\frac {v}{r}}}

\{\displaystyle \omega =\{\frac \{v\}\{r\}\}\}, дзе r — радыус крывізны траекторыі. У такім разе

a

n

= ω v

ω

2

r

v

2

r

{\displaystyle a_{n}=\omega v={\omega }^{2}r={\frac {v^{2}}{r}}}

\{\displaystyle a_\{n\}=\omega v=\{\omega \}^\{2\}r=\{\frac \{v^\{2\}\}\{r\}\}\}

Вымярэнне паскарэння

Паскарэнне вымяраецца ў метрах (падзеленых) на секунду ў другой ступені (м/с²). Велічыня паскарэння паказвае, наколькі зменіцца скорасць цела за адзінку часу, калі яно будзе пастаянна рухацца з такім паскарэннем. Напрыклад, цела, што рухаецца з паскарэннем 1 м/с² за кожную секунду змяняе сваю скорасць на 1 м/с.

Гл. таксама

Тэмы гэтай старонкі (4):
Фізічныя велічыні
Вікіпедыя:Істотныя артыкулы
Паскарэнне
Іншыя значэнні: старонка не існуе